Urgench Bus Station

Location

Information table

Category

Bus stations

Region

Khorezm region, Urgench city

Address

Yoshlik Street

Landmark

Railway station

Phone number

Email address

Tashkent Bus station
Samarkand Bus Station
Bukhara Bus Station
Termez Bus Station
Urgench Bus Station
Kokand bus station
Nukus Bus Station
Namangan Bus Station
Fergana Bus Station
Jizzakh Bus Station
Syrdarya Bus Station
Karshi Bus Station
Kuylyuk Bus Station (Tashkent)

Copyright © 2019 UzbekistanPass. All Rights Reserved